Vâng, sau một thời gian dài vắng bóng, Banagher Link cùng con Kỳ Lân của anh sắp sửa quay trở lại làm mưa làm gió với chúng ta, báo hiệu sự trỗi dậy của Universal Century

Click để đọc thêm…