Cái tên nói lên tất cả…

Đây là một event nho nhỏ nhưng thú vị nhằm thay đổi không khí trong box Mecha FC

Click để đọc thêm…