[Lyric] Tomorrow

August 17, 2012 | | Mecha

Nếu được và mất chỉ là hai mặt của cuộc sống
Thì câu biệt ly khác chi lời hẹn ước

Sau câu chào tạm biệt

Nhất định sẽ là hai tiếng, “xin chào”

Em muốn ngả mình lên bờ cỏ thắm đẵm màu xanh ấy
Và lắng nghe tiếng chuyện trò của muông thú

Click để đọc thêm…