Kuratasu tại Wonder Festival

September 12, 2012 | | Mecha

Theo như những luồng gió ấm trên trang Gigazine, đã có 2 bài viết về sự xuất hiện của Kuratasu tại Wonder Festival hôm 29 tháng 7 vừa rồi…

Click để đọc thêm…