Nhiều hình ảnh mới của bộ phim crossover năm nay, Kamen Rider × Kamen Rider Gaim & Wizard: The Fateful Sengoku MOVIE Battle đã được đăng trên tạp chí số tháng này. Hỉnh ảnh có sự xuất hiện của Legend Rider Lock Seeds, và đối thủ của Gaim trong movie này, Warrior God Gaim.

Click để đọc thêm…