G-Reko – Nearby

September 26, 2012 | | Mecha

Trang ANN, theo những thông tin cập nhập từ tạp chí Gundam Ace của Kadokawa Shoten thứ 7 vừa rồi, đã xác nhận việc G-Reko, 1 Robot Project mới của…

Click để đọc thêm…