Chà đây là câu chuyện thứ 7 của tôi về Redone Eureka … Tôi nghĩ nó sẽ hoàn toàn khác so với những câu chuyện trước… Vậy Bắt đầu nào! Tôi đã lấy ý tưởng này từ một người bạn, nên tôi sẽ để nó mang tên cậu nhé Ashi666!

Click để đọc thêm…