[Fanfic] Post Mortem

January 24, 2013 | | Mecha

“Allelujah Allelujah!” Haro nói lặp đi lặp lại và rạng rỡ khi bước vào khoang móc. Vành tai nhỏ màu cam đang nhanh chóng tiếp cận anh ta. ( sr vì lần đầu dịch nên ko sát nghĩa lắm)

Click để đọc thêm…