Busou Shinki TV Anime – New PVs

September 13, 2012 | | Mecha

Hỡi các con hàng Busou Shinki, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận Anime series vào thánh 10 năm nay!!

Click để đọc thêm…