Người hùng Tokusatsu mới đây nhất của Indonesia, “BIMA Satria Garuda” hay Chiến binh Garuda BIMA đã được chiếu hôm nay. Hãy xem thử nhạc mở đầu và cảnh biến hình của anh ta.

Click để đọc thêm…