Hình ảnh trên những số tạp chí mới nhất đã cho thấy một vài cảnh trong phim “Kamen Rider Wizard In Magic Land”. Và thân phận của White Wizard cũng đã đến lúc được làm sáng tỏ.

Click để đọc thêm…