Trailer mới của một bộ phim tokusatsu thực hiện tại Hollywood “PACIFIC RIM” có cảnh hoạt động của Jaegers và tiết lộ lý do tại sao mecha này cần tới 2 pilot. Nguyên bản phim là Guillermo Del Torro về quái thú Nhật Bản (kaiju).

Click để đọc thêm…