Với việc bùng nổ sử dụng kỹ thuật máy tính để tạo ra hình ảnh hoặc hiệu ứng đặc biệt (CGI) khiến các phương thức dựng ảnh từ mô hình nhỏ đang mất dần đi, Hideaki Anno (Evangelion, Gunbuster) và Shinji Higuchi (Lorelei, Japan Sinks) yêu cầu giúp đỡ trong việc giữ gìn truyền thống tokusatsu của Nhật Bản.

Click để đọc thêm…