Với những screenshot liên tục được cập nhật trong những tuần gần đây, lần này chúng ta sẽ tiếp tục được xem cảnh chiến đấu trong game Kamen Rider Battride War (仮面ライダー バトライド・ウォー).

Click để đọc thêm…