Đây là phần giới ở cuối tập phim trước của Kamen Rider Wizard tập 32: “Hiểm họa công việc bán thời gian”. Trong tập này cả Nito và Haruto đều có form mới, tức nhiên sẽ có một Phantom cực mạnh khác xuất hiện!

Click để đọc thêm…