Hình ảnh cập nhật mới của Super Robot Wars Operation Extend được đăng trên trang 4Gamer. Chủ yêu là những cảnh chiến đấu và vận hành 3D và khung cảnh đấu trường.

Click để đọc thêm…