Theme của Hina Kagiyama, ịch từ bản tiếng Trung của rapianyo, có tham khảo Atlas-san thần thánh.

Click để đọc thêm…