Tuần san Shounen Jump của Shueisha vừa thông báo vào ngày thứ hai của số báo 31 trong năm rằng manga Hunter x Hunter của Togashi Yoshihiro sẽ tạm ngưng vô thời hạn. Tạp chí sẽ thông báo thời gian quay lại của bộ manga khi đã có quyết định.