Vừa qua JUMP Ryu! tập 21 đã phỏng vấn tác giả Togashi Yoshihiro và thực hiện một đoạn clip dài khoảng 1 tiếng. Đoạn clip tiết quá trình vẽ bản thảo nhân vật đến khi hoàn thành và không gian làm việc của ông.