Một trang trên trang web tạp chí Shonen Jump+ thông báo rằng Yoshihiro Togashi sẽ tiếp tục manga Hunter x Hunter từ phần Ankoku Tairiku (Lục Địa Hắc Ám). Tạp chí Weekly Shonen Jump số 16 năm nay của nhà xuất bản Shueisha sẽ tiết lộ thêm thông tin vào thứ bảy.