Sau hơn 6 tháng chờ đợi, ngày này đã đến. Gundam Unicorn ep 4 – At the Bottom of the Gravity Well đã ra mắt.
Phim mới ra ngày 15.11.

Click để đọc thêm…