Khi không may va phải một ai đó, rất có thể chúng ta sẽ nhận được những vẻ mặt cau có cùng ánh mắt đầy khó chịu kèm hàm ý đe dọa. Thông thường, không mấy ai để ý và sẽ cho qua, nhưng ở một số nơi, những ánh mắt “hình viên đạn” đó được dân gian gọi là “mắt quỷ” (the evil eye) và đi kèm với đó là hậu quả nghiêm trọng…

Click để đọc thêm…