Có lẽ việc bộ phim “Personal Shopper” (tạm dịch: Mua sắm cá nhân) của đạo diễn Olivier Assayas tiếp nhận nhiều ý kiến trái chiều ở liên hoan phim Cannes còn đáng mừng hơn là được yêu thích 100%.