Không nói chệch đi làm gì, mình là một đứa nghiền truyện ma từ nhỏ. Mình đã đọc và xem đủ các thể loại phim và truyện, có cái hay, có cái dở, có cái buồn cười , từ đó mình cũng đúc kết ra được khá nhiều thứ. Và đây là list những bối cảnh hay cho một câu chuyện ma.

Click để đọc thêm…