Cùng điểm lại những phương pháp bói thông dụng ở Phương Tây và mặt tối của thuật “mê tín dị đoan” này.

Click để đọc thêm…