Saki rất đáng để cảm thông, cô đã làm những điều mà ít có nhân vật anime nào, hay người nào ngoài đời thực có thể làm được