Ưm…mọi người hãy phát biểu cảm tưởng về nhân vật này…Chắc không ai là không biết nhân vật này nhỉ?Hồi nhỏ em bị hù hoài…và đây là ông kẹ

Click để đọc thêm…