Hỏi khí không phải, các bạn box kinh dị làm gì trong mùa hè? Lựa chọn đầu tiên của mình là ngủ, nhưng thực ra ở đời có bao giờ lựa chọn đầu tiên đã đến suôn sẻ vậy :v Nên mình xin được điểm danh các tội nhân làm mình mất ngủ một mùa hè ở đây, hòng chia sẻ cái nỗi thiếu ngủ với bá tánh và cũng để đem những con người tuyệt vời này tới với nhiều bạn hơn…

Click để đọc thêm…