Câu chuyện dân gian của người Do Thái xưa đã lưu truyền về một linh hồn ma quỷ có tên Dibbuk, sẽ ám vào người nào sở hữu chiếc hộp gỗ nhốt linh hồn này.

Click để đọc thêm…