Liệu nhân vật chính có chạy thoát được khỏi thằng cha dượng siêu S?

Click để đọc thêm…