Trời tối. Tôi run rẩy trong góc phòng nhòm lên cửa sổ