Game lấy bối cảnh không gian làm nền chính của trò chơi. Với gameplay chậm rãi, người chơi ban đầu từ chiếc tàu mẹ phải khai thác resource để cung cấp cho việc xây dựng, nghiên cứu cũng như chế tạo những chiếc tàu chiến nhằm chống đỡ cũng như tấn công kẻ địch…

Click để đọc thêm…