Trong Gintama tập 25, Sorachi Hideaki và các biên tập viên của Shounen Jump đã tổ chức Đỉnh cao Hồ Touya năm 2008. Kế hoạch chính là “(chắc là) để kéo dài sự sống của Gintama moi nhà yêu quý, tất cả những ai liên quan tập hợp lại có cuộc họp khẩn cấp!”

Click để đọc thêm…