Từ ngày 02 tháng 09 đến 10 tháng 10, cửa hàng Bandai Cao Cấp Megatre sẽ nhận đơn đặt hàng cho figure G.E.M độc quyền của nhân vật chính ở trong Gintama spin-off bộ truyện về trường học, Ginpachi-sensei.

Click để đọc thêm…