Bạn có thắc mắc mình là nhân vật nào trong series TWGOK không ?
Hãy chơi và cảm nhận ^_^

Click để đọc thêm…