Từ sáng sớm, ngay buổi tập trung đầu tiên của học viện Magic Clamp:
-Tránh ra! Tránh ra nào!
Nghe tiếng la, các học sinh liền dạt sang hai bên đường. Một nhóm nam sinh xuất hiện, họ lướt ván trên không với tốc độ chóng mặt, lại còn dẫn vòng vèo tránh đám đông một cách tài tình. Đấy là nhóm Princes….

Click để đọc thêm