Giáng sinh đã đến rồi. Tuyết rơi bên khung cửa sổ. Oa. Giáng sinh năm nay ấm áp lạ thường. Đón giáng sinh cùng Doraemon FC chứ nhỉ, và cả đón năm mới nữa. Không biết thời gian Mèo Ú ở Việt Nam, cậu đã được vui chơi những đâu. Cùng viết thư tặng Mều Ú và các nhân vật của bác 3F nào. Các bạn ấy sẽ vui lắm đấy *yay*

Click để đọc thêm…