Series về những cô nàng ác quỷ yêu kiều tượng trưng cho Thất đại tội.