Asuka Nishi, Risae và Satsumi Matsuda cũng tham gia vào anime “cuộc chiến sinh tồn” ra mắt vào tháng 10 này.