Như đã nói ở News trước thì VN thể loại Survival/Romance “Island Days” sẽ cập bến trong tháng 5 tới. Như tiêu đề, thì bối cảnh VN sẽ diễn ra trên 1 hòn đảo

Click để đọc thêm…