Sân khấu sẽ diễn ra độc nhất trên PSVR vào ngày 14 tháng 10.