Để tổng quan lại hết tất cả những bộ anime của mùa hè qua, một bảng bình chọn cuối cùng đã được lập ra để xem bộ anime nào được yêu thích nhất. Và cũng không ngạc nhiên gì khi No game no life chễm chệ ngồi trên no.1 của bảng xếp hạng này.

Click để đọc thêm…