Trang web CHARAPEDIA của Nhật đã tạo một poll để hỏi những người truy cập vào trang này ai sẽ là nhân vật anime phù hợp nhất làm em gái của họ.

Click để đọc thêm…