Dengeki Online bắt đầu cho ra mắt video gameplay của game Playstation Vita của Furyu sắp tới To Love-Ru -Trouble- Darkness: Battle Ecstasy. Video này có Lala, Momo, và Nana.

Click để đọc thêm…