The Most Awesome Dere

May 8, 2014 | | Ecchi

Xin chào các bạn. Chúng ta là những người đi theo Manga-Anime-Novel đạo, viết tắt là MAN (hay đạo của những người đàn ông), trong các series MAN này thì luôn xuất hiện rất nhiều nhân vật với tính cách khác nhau, nhưng đã phàm là người thì ai mà chả có lúc thế này thế khác? Bởi vậy nên mới xuất hiện các từ như tsun, yan, kuu, dan, dere… và kết hợp lại thì thành nhiều dạng rất phong phú cũng như những giây phút tỏa sáng gây bất ngờ.

Click để đọc thêm…