Giám đốc Cygame – Eitoshi Ashihara tại Hiệp hội phát triển ngành công nghệ giải trí ( CEDEC ) tuần qua ở Yokohama đã cho biết nhân viên công ty đã tiến hành thực hiện dự án game PS4. Ashihara hiện chưa cho biết thêm thông tin chi tiết về dự án trên

Click để đọc thêm…