Về cơ bản: Cả 2 đều là những yếu tố rất hay xuất hiện trong Ecchi, hay nói cách phũ phàng hơn là đã nhắc tới phần lớn Ecchi thì không thể bỏ qua ít nhất là 1 trong 2 món này
Đặc điểm nhận dạng: Cả 2 đều rất mềm, tươi ngon và nhất là dễ khiến chúng ta nảy sinh nhu cầu đi tù

Click để đọc thêm…