Chẳng lẽ tại mỡ dồn xuống ngực nên não không có năng lượng à? Hay là vì “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”?
Liệu bạn có thể đưa ra lời giải thích?

Click để đọc thêm…