Sau một thời gian “làm quen” với doujin, takoubon + tanks các kiểu thì mình lập thớt này cốt để các bạn có cùng sở thích chia sẻ niềm đam mê . Doujin về gì thì, đang ở EFC nên … if you know what I mean.
Thôi ko chần chừ nữa, vào thẳng luôn vấn đề. Đây là list của mình về các “danh họa” có nét vẽ từ hàng khá đến xuất sắc trở lên qua nhiều năm chinh chiến trong lĩnh vực này…

Click để đọc thêm…