Số báo Weekly Shonen Sunday thứ 24 của năm nay của Shogakukan thông báo vào thứ 4 rằng Wakoh Honna của Nozoki Ana spinoff serie Nozo x Kimi sẽ có một OVA. Tạp chí cũng thông báo rằng Nozo x Kimi sẽ bắt đầu tiến hành theo lịch trình xuất hiện trong số báo 26.

Click để đọc thêm…